SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Diö Hockey

Viktig information från Barn- & Ungdomsgruppen
2022-01-06 12:31

English version below

 

Hej alla medlemmar och engagerade Diö Hockey vänner!

 

Barn- och Ungdomsgruppen vill önska er alla en god fortsättning på det nya året samtidigt som vi vill framföra ett stort tack för året vi precis lagt bakom oss. Så här halvvägs in i säsongen kan vi sammanfatta en höst som varit fylld med träning och matcher för våra duktiga killar och tjejer. Serie- och poolspelen har rullat på samtidigt som även träningsmatcher för våra allra yngsta lag arrangerats. Bra jobbat säger vi till alla våra engagerade ledare och hjälpsamma föräldrar!

 

Annat som hänt och gjorts under säsongen så långt:

 • Idrottens dag – där vi höll i aktiviteter för skolelever på Gemöskolan
 • Idrottsskolan – Aktivitetstillfällen för kommunens 1:a klassare där vi verkligen visade prov på hur bra vi kan organisera oss och samarbeta inom föreningen för att möta många barn kring aktiviteterna vi gillar allra mest – skridskoåkning och hockey!
 • Fortsatt utbildning av våra engagerade ledare och tränare
 • Etablering av cafeteriagrupp för bättre struktur och organisation av den verksamhet där överskottet av försäljningen öronmärks till våra barn och ungdomar
 • Inköp av matchdamasker i barnstorlek
 • Inventering och komplettering av målvaktsutrustning
 • Två nya små målburar införskaffade
 • Nytagna kontakter med RF-SISU Småland i vårt långsiktiga arbete med föreningsutvecklingen framåt

Vi ser fram emot en fortsatt lärorik och utvecklande säsong, och vad det gäller just vår utveckling av föreningen framåt är detta något vi som medlemmar tillsammans ska göra. Vi återkommer inom kort med mer information om hur man kan engagera sig och påverka vår utvecklingsresa framåt. Heja Diö!

 

Tillbaka till här och nu. Som vi alla är medvetna om och kan konstatera befinner vi oss fortfarande i en pandemi. Det är därför av största vikt att vi fortsätter ta ett stort gemensamt ansvar för att begränsa smittspridning. Kopplat till vår föreningsverksamhet i Diö Hockey betyder detta följande:

 • Vi håller oss uppdaterade och följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer
 • Viktigt att stanna hemma vid sjukdom. Var uppmärksam på symtom och stanna hemma även vid lindrigare symtom
 • Vi hjälps åt att hålla avstånd och håller god handhygien
 • Undvik dela utrustning och vattenflaskor
 • Endast spelare och ledare i omklädningsrum, korridorer och spelarbås. Dvs inga föräldrar eller andra utöver spelare och ledare vistas i ytorna efter den markerade trägrinden
 • Vid träning tar besökare eget ansvar för att hålla avstånd och sprida ut sig på läktaren. Om föräldrar behöver närvara under träning rekommenderar vi max. 1 förälder per barn/familj för att begränsa antalet besökare. FHM information om covid-19 till anordnare av fritidsaktiviteter för barn och unga

Notera att vid matcher, dvs pool-, serie- och träningsmatcher, gäller andra regler då de klassas som offentlig tillställning. Det som gäller då finns beskrivet i bifogad rutin. Ytterligare information finns samlat på vår hemsida: Diö GOIF Hockeyklubb (diohockey.se). Som ni kan läsa gäller krav på vaccinationsbevis i förbindelse med våra offentliga tillställningar.

 

Har ni frågor prata med ert lags ledare eller kontakta styrelsen.

 

Tack för förståelse, tålamod och samarbete i dessa utmanade tider.

 

Tillsammans tar vi ansvar för att säkra en fortsatt bra och säker hockeysäsong för våra barn och ungdomar.

 

Pontus på vägnar av Barn- och Ungdomsgruppen

 

 

English version:

 

Hello all members and dedicated Diö Hockey friends!

 

Barn- & Ungdomsgruppen wish you all a good start of the new year as we thank you for the year we just put behind us. Now halfway through the season we look back on an autumn full of trainings and matches for our boys and girls. Series and pool games have been carried out as well as our youngest teams have organized training matches. Good work all coaches and parents whom have made this happen.

 

A few glimpses of what have been done over the autumn:

 • Idrottens dag – ”European Sports Day” organising activities for pupils at Gemöskolan
 • Idrottsskolan – Activities for Älmhult municipality 1st grade pupils. Good examples on how we in Diö Hockey work together and organise and execute fun and professional skating and hockey activities
 • Ongoing Hockey coach training and education
 • Establish ”Cafeteriagruppen” to better structure the cafeteria where the profit goes to our kids and youth initiatives
 • Purchase of kids size game gaiters (damasker)
 • Inventory and completion of goalie equipment
 • 2 x new goals for practice
 • Established contact with RF-SISU Småland as part of our long term work with the development of the club moving forward

We look forward to a continued educational and developing season. When it comes to development this is something we all as members and committed friends of Diö Hockey will join forces in. We will get back to you all shortly with more details on how you can engage and together embark our journey to develop the Diö Hockey club of the future. Heja Diö!

 

But back to here and now. As we all are aware we still find ourselves in a pandemic. Therefore it’s of great importance that we all take a common responsibility to reduce and limit the spread of corona virus. Connected to our club activities in Diö Hockey this means:

 • We stay up to date and follow the rules and regulations of Folkhälsomyndigheten
 • Important to stay home if sick. Be attentive to symptoms and stay home even if only mild symptoms
 • We keep social distance and wash hands often
 • Refrain from sharing equipment and water bottles
 • Only players and coaches allowed in locker rooms, corridors and players booth. Meaning no parents or others, except from players and coaches, stay in areas past the clearly marked wooden gate
 • During practice visitors/parents take responsibility to keep social distance on the stands/spectator area. If a need for parent to stay during practice we recommend max. 1 parent per child/family to limit the number of visitors. FHM information om covid-19 till anordnare av fritidsaktiviteter för barn och unga

Please note that other guidelines and restrictions apply at games (pool- serie- and training matches) as categorized as public event (offentlig tillställning).

What applies then is described in the attached document. More information is gathered on our website: Diö GOIF Hockeyklubb (diohockey.se). As you can read vaccination pass is required at our public events (offentlig tillställning).

 

If questions reach out to your team’s leaders or contact a member of the board (styrelsen).

 

Thanks for your understanding, patience and collaboration in these challenging times.

 

Together we take responsibility to secure a good and safe continued hockey season for our girls and boys.

 

Pontus on behalf of Barn- & Ungdomsgruppen

 

 

BILAGA / ATTACHMENT 

 
Våra Sponsorer